Autistic Thailand back to main page /MENUเก่า/main menu  2005

เอกสารหมายเลข ๑

แนวคิด และ งานรูปธรรม ใน การจัดการบ้านพิทักษ์ฯ เทศบาลนครขอนแก่น

โจทย์/ตอบโจทย์

๑/ มีช่วงเวลาเตรียมการแค่จากนี้ ๕ ก.ค.48-๓๑ ก.ค.๔๘ เพราะจะเริ่มงานเต็มสตรีมเลย ๑ ส.ค.๔๘ จะต้องเตรียมอะไรบ้าง?

-ประชุมผู้ปกครองฯ /คิดว่าจะเอาแค่ ๕ คนที่จัดการง่ายก่อนไม่งั้นบุคลากรซึ่งน่าจะเป็น "มือใหม่" ทั้งหมดจะหนีหมด/ [พี่โด่ง/พ่อพี่โด่ง068589633] [น้องเติ้ล/ยายน้องเติ้ล 068574790]  [พี่นิว/แม่พี่นิว 017179228/น้องเอ็ม] [น้องแคนดี้/พ่อ-แม่น้องแคนดี้ 019755322] [พี่ต่อ/พ่อพี่ต่อ097106371]

-ดูสภาพบุคคลออทิสติก / ทำ "แผนการพัฒนาศักยภาพเฉพาะบุคคล" -อย่างคร่าวๆ / -กำหนดภาระงาน-ออกแบบระบบบริหารจัดการ-ออกแบบหลักสูตร-อย่างคร่าวๆ /กำหนดคุณสมบัติบุคลากร-ประกาศรับบุคลากร-สัมภาษณ์-ทำสัญญาว่าจ้าง/ ให้อนุกรรมการออฯจังหวัดตั้งคณะทำงานอำนวยการเพื่อบ้านพิทักษ์ฯ

-ปรับแต่ง ปรับปรุง ต่อเติม อาคารสถานที่/ห้องน้ำ ห้องนอน พื้นที่กิจกรรม การจัดวางอุปกรณ์  รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง

๒/ปัญหาทางด้านงบประมาณจะบริหารจัดการอย่างไร? ลืมขอ ค่าอาหาร/ค่าน้ำค่าไฟ/ค่าปรับแต่งสถานที่/ค่าจัดอบรมบุคลากร เพราะได้มาแต่ค่าตอบแทนบุคลากรที่พัฒนาแล้ว(เงินเดือน) กับค่าจัดซื้ออุปกรณ์ด้านต่างๆ

๓/รูปแบบการบริหารจัดการภายในบ้าน สายความรับผิดชอบ อำนาจการตัดสินใจภายในบ้าน การจัดเวร การจัดหลักสูตร....ฯลฯ อย่างละเอียด

^"""""""""""""""""""""""""""""^

ข้อมูลเบื้องต้น

๑/กลุ่มผู้ปกครองเพื่อบ้านพิทักษ์ฯ ประชุมจัดตั้งกลุ่มอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 48 ที่ห้องสมุดศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๙ โดยมีข้อตกลงร่วมคือ จะร่วมกันบุกเบิก "บ้านพิทักษ์ฯ" ฟันฝ่าอุปสรรคและไม่ทิ้งกลางคัน โดยให้เปิดข้อมูลของบุคคลออทิสติกในปกครองและครอบครัวต่อสาธารณะได้ เช่น ชื่อ นามสกุล สภาพปัญหา การแก้ไข และพัฒนาการ ฯลฯ

นางนุศรา เนตรรังสี (แม่พี่นิว) ประธานกลุ่ม

นายธีรศักดิ์ สกุลไทย (พ่อพี่ต่อ) รองประธานกลุ่ม

นอกนั้นเป็นสมาชิกกลุ่มฯ: นางบุญเรือง สมนา (แม่น้องเอม) นายวีรพันธ์ อุบลโพธิ์(พ่อพี่โด่ง) ......แล้วก็ผู้ปกครองน้องแคนดี้/พอดีไม่เข้าประชุมติดขายของเลยไม่รู้ชื่อจริง

ที่ปรึกษากลุ่มฯ ๑/นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึ่ม(ไทย)และเลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านคนพิการ ๒/นางจีรพันธุ์ ตันมณี ประธานกองทุนรัฐวัฒน์ตันมณีฯ และผู้ประสานเครือข่ายผู้ปกครองฯ ๓/ นางอุมารัตน์ เดชะรินทร์ ผู้ปกครองบุคคลออทิสติกรุ่นอาวุโส

 

๒/สภาพกลุ่มเป้าหมาย

[พี่โด่ง/พ่อพี่โด่ง068589633] [น้องเติ้ล/ยายน้องเติ้ล 068574790]  [พี่นิว-แม่พี่นิว 017179228/น้องเอม-047878997บ้านอา043379358] [น้องแคนดี้-พ่อ-แม่น้องแคนดี้ 019755322] [พี่ต่อ/พ่อพี่ต่อ097106371]

พี่โด่ง/เพศชาย อายุ ๑๗ ปี ช่วยเหลือตัวเองได้ พูดจา "รู้เรื่อง" พอสมควร ไปเรียนที่โรงเรียนสาธิต ม.ข.มอดินแดง แต่ยังจัดการกับชีวิตประจำวันตามปกติของตัวเองอย่างอิสระไม่ได้ แต่อาจช่วยดูแล "เพื่อน" ทำงานบ้าน ได้ภายใต้ "การกำกับดูแล" ของ "ผู้ใหญ่/ครู" ช่วยเหลือตัวเองในเรื่องกิจวัตรประจำวันพอใช้ได้

น้องเติ้ล/เพศชาย อายุ ๑๒ ปี เรียนที่เดียวกับพี่โด่งแต่คนละกลุ่มคนละระดับอายุ พูดยังไม่ได้ แต่ฟังคำสั่งรู้เรื่อง "เขียน" บอกสิ่งที่ต้องการได้

น้องแคนดี้/เพศชาย อายุราวๆ ๙ ปี ....เรียนร่วมที่โรงเรียนสนามบิน/ห้องเรียนคู่ขนานฯ-ยังไม่เต็มรูปแบบ พ่อแม่มีลูกสามคนและต้องขายของไม่มีเวลามาส่งโรงเรียน เลยทิ้งไว้ที่บ้าน โดยไม่มีคนดูแลเรื่องพัฒนาการ

พี่นิว/เพศชาย อายุ 16 ปี เริ่มแรกได้รับการพัฒนาจากโรงพยาบาลยุวประสาทฯ สมุทรปราการยุค อ.หมอ.เพ็ญแข และเคยเรียนร่วมหลายที่ รวมทั้งการตั้งกลุ่มกับ ก.ศ.น. โรงเรียนประจำเฉพาะความพิการออทิสติก/กลุ่มอาการดาวน์ จ.สุพรรณฯ ศูนย์วิจัยออทิสติก ม.ข. โรงเรียนมาลีนฤมลฯ และ ณ ปัจจุบัน อยู่วัด/อยู่กับพระสลับกับอยู่กับแม่กับครอบครัว สื่อสาร/พูด/ฟังพอได้ มีปัญหาเรื่องพฤติกรรมอารมณ์ก้าวร้าวเป็นพักๆ

น้องเอม/ เพศหญิง อายุ 14 ปี สูง 158 ซม. หนัก 50 กก. ผ่าตัดทำหมันตัดมดลูกทิ้งแล้วไม่มีปัญหาการมีประจำเดือน เคยไปอยู่กินนอนศูนย์การศึกษาพิเศษกาฬสินธุ์ พูด/รับคำสั่งได้ กลัวคนแปลกหน้า ชอบร้องเพลง เล่นกับเด็กคนอื่นบ้าง การช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจำวันต้องมี "ผู้ใหญ่" คอยกำกับ ไม่ได้เข้าโรงเรียนที่ไหน อยากทำงานแต่ไม่มีคนคอยสอน เช่น ชอบเอาเสื้อผ้าใส่กระมังไปซัก หากไม่คนคอยบอกว่าทำยังไง ก็ทำไม่ได้ ฯลฯ

พี่ต่อ/เพศชาย อายุ ๑๘ สูง ประมาณ ๑๗๐ ซม.หนัก ๙๐-๑๐๐ กก. พูดได้จำคนในครอบครัวได้ ก่อนเข้าวัยรุ่นมีพัฒนาการดีมาก พออายุ ๑๕ เข้าวัยรุ่นเริ่มชักเลยมีพัฒนาการถอยหลัง เพราะต้องกินยาหลายตัว มีพฤติกรรมที่เป็นภาระคือ ช่วยตัวเองพอได้แต่ไม่ได้ทั้งหมด ไม่ยอมเข้าห้องน้ำ ข้าวต้องป้อนเพราะกินเองจะมูมมามมาก

จากข้อมูลเบื้องต้นนี้ทำให้ทราบว่า บุคคลออทิสติกสมาชิกของบ้านจะมีอยู่สองส่วน คือ ส่วนที่ไปโรงเรียน คือ ๓ คนแรก/โรงเรียนสาธิตฯและโรงเรียนสนามบิน และส่วนที่ต้องอยู่ที่บ้าน คือ ๓ คนหลัง

๓/แผนพัฒนา "โครงการจัดตั้งบ้านพิทักษ์ฯ "

๓.๑ ตั้ง คณะกรรมการอำนวยการบริหารโครงการบ้านพิทักษ์ฯ (เอกสารหมายเลข ๒) ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการย่อยๆ ๕ โครงการดังนี้

๓.๑.๑/โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อ "บ้านพิทักษ์ฯ" (เอกสารหมายเลข ๓)

(ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน + ค่าฝึกอบรม ) 1,008,000 บาท +50,000 บาท

๓.๑.๒/โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของบุคคลออทิสติกที่เป็นสมาชิกของบ้านพิทักษ์ฯ (เอกสารหมายเลข ๔)

(อุปกรณ์กายภาพบำบัด +อุปกรณ์การเรียนการสอนการฝึกอาชีพ )   395,000 บาท+395,000 บาท

๓.๑.๓/โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ "บ้านพิทักษ์ฯ" (เอกสารหมายเลข ๕) ให้เป็นหน่วยงาน "ต้นแบบ" ของ ภาครัฐเพื่อเข้าสู่โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/เทศบาล อบจ. อบต.

(อุกรณ์ไฟฟ้าติดตั้งเพิ่มเติม+อุปกรณ์ทำความสะอาด)= 10,000 บาท+10,000 บาท

๓.๑.๔/โครงการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ (เอกสารหมายเลข ๖)

-การปรับแต่งสถานที่(ชั่วคราว)= 200,000 บาท

(ค่าพนักงานทำความสะอาด/แม่บ้าน(5,600x12))+ค่าน้ำ/ค่าไฟ/ค่าโทรศัพท์= 67,200 บาท+144,000 บาท

-ก่อสร้างอาคารสถานที่บนที่ดินของเทศบาล เพื่อบ้านพิทักษ์ฯ ถาวร ของ ชุมชนเมืองเทศบาลนครขอนแก่น= 25-30 ล้าน เขียนโครงการขอกระทรวงมหาดไทย/รัฐบาล

๓.๑.๕/โครงการพัฒนา กฎ เกณฑ์ ระเบียบวิธีปฏิบัติ และหลักการประเมินคุณภาพภายนอกภายในของเทศบาล (เอกสารหมายเลข ๗) เพื่อรองรับการบริหารจัดการบ้านพิทักษ์ฯ ในฐานะ ของ การจะเป็น "ภาระงาน/หน่วยงาน" หนึ่ง ของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น / เทศบาลนครขอนแก่น

=(ค่าจัดทำฐานข้อมูล) 40,000 บาท

๓.๒ เริ่มดำเนินงาน

๓.๒.๑ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่

๓.๒.๒ ปรับแต่งต่อเติมดัดแปลงสถานที่

๓.๒.๓ อบรมเจ้าหน้าที่

๓.๒.๓ รับบุคคลออทิสติก

๓.๓ ปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นในการดำเนินงานกับแนวทางการแก้ไข

ปัญหาด้านงบประมาณ

-ด้านงบประมาณ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองสลาก จำนวน 1,900,000 บาท ในเรื่องต่อไปนี้

๑/ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น จำนวน                852,000 บาท

เครื่องนอน 15 ชุด เป็นเงิน                 45,000 บาท

เครื่องครัวเพื่อประกอบอาหาร 1 ชุด      15,000 บาท

อุปกรณ์กายภาพบำบัด                     395,000 บาท

อุปกรณ์การเรียนการสอนการฝึกอาชีพ 395,000 บาท

อุปกรณ์ไฟฟ้าติดตั้งเพิ่มเติม               10,000 บาท

อุปกรณ์ทำความสะอาด                     10,000 บาท

๒/ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน                      1,008,000 บาท

๓/ค่าจัดทำฐานข้อมูล                                 40,000 บาท

-ปัญหา คือ ขาดงบประมาณอีก จำนวนประมาณ 7-8 แสนบาท ในเรื่องต่อไปนี้

๑/ค่า ปรับแต่ง ต่อเติม สถานที่ 200,000 บาท [จะขอจากภาคเอกชนได้ไหม?-อนุกรรมการด้านการจัดระดมทุนและประชาสัมพันธ์ ซึ่งมี พี่บุรี เป็นประธานและนายกสโมสรต่างๆ เป็นกรรมการ?!?]

๒/ค่าน้ำ/ค่าไฟ/ค่าโทรศัพท์ (12,000x12)=144,000 บาท [จะให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๙ รับผิดชอบได้ไหม? เพราะเป็นเจ้าของสถานที่!?]

๓/ค่าอาหารบุคคลออทิสติก (60x15x30x02)=324,000 บาท [จะขอบริจาคจากกาชาดจังหวัดขอนแก่น กับ อบจ.ได้ไหม?]

๔/ค่าพนักงานทำความสะอาด/แม่บ้าน(5,600x12)=67,200 บาท [ต้องทำหนังสือขอการสนับสนุนจากเทศบาล เพราะนายกเล็กรับปากไว้แล้ว!(?)]

๕/ค่าดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเชิงลึก 5 วัน จำนวนประมาณ 50,000 บาท [สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึ่ม(ไทย)และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๙ รับผิดชอบได้ไหม?)

[ต้องรีบทำหนังสือขอไป....แล้วหนังสือจะออกโดยใคร?...]

๔/จัดตั้งและเปิดบัญชี "กองทุนเพื่อบ้านพิทักษ์บุคคลออทิสติกในชุมชนเมืองเทศบาลนครขอนแก่น" ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ถนนมิตรภาพ/ใกล้ดี [โดยกองทุนนี้จะยกระดับเป็นมูลนิธิเมื่อได้บ้านพิทักษ์ฯถาวร บนที่ดินของเทศบาลนครขอนแก่นบริเวณด้านหลังโรงเรียนเทศบาลโนนชัยติดกับบึงกสิกรทุ่งสร้าง?]

เพื่อรองรับเม็ดเงินบริจาคค่าอาหารและค่าดำเนินการต่างๆ ที่ต้องหาเพิ่ม โดย ให้มีผู้รับผิดชอบบัญชี 3 คน จาก เครือข่ายผู้ปกครองฯ-1 พมจ-1 เทศบาลฯ-1 /ประธานกองทุน คือ ?

/บทสรุป

-------------------

mini main page /main page //MENUเก่า/main menu  2005

 

บอกติดต่อฝ่ายศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น 043-224031/ไม่มีคนรับ 043-225151/เทศบาลนครขอนแก่น ท่านพีรพล 043-225151  / 018734301-ท่านจุลนพ 043-270532 / 016611771-สำนักปลัด 043-221185 เบอร์กลาง 043-221202/ประสานงาน:ศูนย์ฯ๙ 043239055 พี่นัส 062347128 พี่เกรียงศักดิ์  018732484/043236621/02-2192973 ต่อ4005 หน้าห้อง อ.จรัล กรรมการสิทธิฯ/เบอร์ตรง 02-2192967/040068412-ยุ้ยเลขาฯ/พี่อิ๋ว 025404076/พี่เกรียงศักดิ์ 018732484/043236621/อ.สุชีพ 098419330/ ห้องอธิการบดี 043 202002 043202397 / 015441686 -อ.ธีระ-ผู้ช่วยอธิฯ
/
กลุ่มโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ติ๋ว 019746422 ตา 097115258

เอ๋ 0-1049-4985/ไม่มาทำงานแล้วคนภูเวียงจบ วทบ.มข/เมธาวี จบพัฒนาสังคม ม.นเรศวร 06-2283852,02-066768653 นี่ก็ตกลงแล้วไม่มาเหมือนกัน-อ.อัจริยา ม.นเรศวร 01-5348889-อ.ริติยา 09-1931972 ม.เดียวกัน/คงต้องเลิกหาบุคลากรเอง หาไม่เคยได้เล้ย!

ครูอั๋น 068609731/ครูน้อย092742777/ตุ๊ต๊ะ 092835655/ครูโจ้ 066451690/ครูจุ046010800

สภาอุตสาหกรรมขอนแก่น 043324886