เอกสารโครงการพัฒนาบุคลิกภาพการเคลื่อนไหวบุคคลออทิสติกวัยรุ่น 

การฝึกท่าบุคคลมือเปล่า

ท่าตรง


1. คำบอก  “แถว – ตรง” (คำบอกแบ่ง)

2. การปฏิบัติ ท่านี้มีจังหวะเดียว

2.1  ลักษณะของท่าตรงมีดังนี้คือ  จะต้องยืนให้สันเท้าทั้งาสองชิดและอยู่ในแนวเดียวกัน ปลายเท้าทั้งสองแบะออกไปทางข้าง ข้างละเท่า ๆ กัน จนปลายเท้าห่างกันประมาณ 1 คืบ  หรือให้ความยาวของเท้าเฉียงเป็นมุมประมาณ  45  องศา  เข่าเหยียดตรงและบีบเข้าหากัน  แขนทั้งสองอยู่ข้างลำตัวในลักษณะงอข้อศอกไว้  จนเกิดเป็นช่วงว่างหางจากลำตัวประมาณหนึ่งฝ่ามือและพลิกข้อศอกไปทางข้างหน้าเล็กน้อยจนไหล่ทั้งสองข้างดึงและเสมอกัน  นิ้วมือทั้งห้าเหยียดตรงเรียงชิดติดกัน  และให้นิ้วกลางแตะไว้ที่ตรงกึ่งกลางขาท่อนบนประมาณแนวตะเข็บกางเกงปิดฝ่ามืออกไปทางด้านนิ้วก้อยเล็กน้อย  ลำคอตั้งตรงไม่ยื่นคาง  สายตามองตรงไปทางข้างหน้าในแนวระดับวางน้ำหนักตัวให้อยู่บนเท้าทั้งสองข้างเท่า ๆ กันและนิ่ง
2.2  เมื่อได้ยินคำบอก “แถว –“ ทหารจะต้องจัดส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้ยืนอยู่ในลักษระของท่าตรงตามที่ได้กล่าวแล้ว  ยกเว้นเข่าขวาหย่อนเล็กน้อย  พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าปอดให้เต็มที่ และยกอกให้ผึ่งผาย
2.3  เมื่อได้ยินคำบอก “ตรง”  ให้ทหารกระตุกเข่าขวาเข้ามาอย่างรวดเร็วและแข็งแรงจนตึง ในลักษณะที่ให้บีบเข่าทั้งสองเข้าหากันแล้วนิ่ง
2.4  ท่าตรง  ถือเป็นท่าพื้นฐานของทุกท่าก่อนจะปฏิบัติท่าใดก็ตาม จะต้องเริ่มต้นจากท่าตรงเสมอ

 

 

 

ท่ายืน, ท่าวิ่งซอยเท้าอยู่กับที่, ท่าวิ่งเคลื่อนที่

ท่ากายบริหารยืน-นั่ง เอียง (๓-๕ ท่า)

ท่านอน------๓-๕ ท่า ซิทอัพ ลุกขึ้นนั่งลง, วิดพื้น. , นอนยกขาสลับ, นอนยกขาพร้อมกันสองข้าง